Ljubav kao izazov doživljaja kroz hrista

Ljubav kao izazov doživljaja kroz hrista

Pre tri godine zapitala sam se ko je Bog, šta je Bog, šta znače reči molitve "Oče naš"? Svakodnevno   izgovaranje molitve "Oče naš koji jesi na nebesima..." postade bezlično, beznačajno i besmisleno "pevanje" Bogu. U jednom momentu, shvatih da ja tu molitvu ne razumem, ne znam šta molim i kome molim? "Moja vera" je splasnula, molitva se ugasila, prestadoh da se molim i tako zapadala u sve veći greh.

Tražila sam Boga u sebi, tražila sam da me neko spasi od osećaja nemira i ovog surovog sveta. I konačno, te 2012.godine, neko me uputio u istinu, moj brat, koji je živi u Nemačkoj i tamo je išao na Alfa kurs, mi je rekao da je Bog kroz Isusa Hrista svim ljudima, pa i meni, dao mogućnost spasenja. Otkrio mi je do tada još nešto nepoznato što ću pamtiti doveka. Rekao mi je da je Isus umro na krstu za mene i prolivenom krvlju isplatio i sprao svaki, ali SVAKI moj greh. Tim utisnutim rečima istine počelo je moje putovanje ka Bogu i moje duhovno prosvetljenje, jer mi do tada tako nešto veličanstveno niko nikada nije rekao. 


Ali tu istinu tada nisam htela da prihvatim, sve do momenta kada sam došla u crkvu  na Alfu, na kojoj sam još više obogatila i produbila svoje znanje i iskustvo sa Božjoj milosti. Alfa je bila moj put do shvatanja i upoznavanja Boga kroz razna predavanja i poučavanja o Isusovom životu, nakon čega sam postepeno počela da upoznajem o osećam Božje delovanje u svakom aspektu mog života. Konačno, Alfa kurs je bio moj uspon do shvatanja Božje namere zašto je baš Isusa, svog jedinog sina, dao za čitav ljudski rod. Takodje, Alfa je bila i moj put do spasenja, put do prihvatanja Isusa u moj život.

Ali tom putu do prihvatanja Isusa kao mog spasitelja, prethodilo je još nešto što sam naučila na Alfi. Prihvatiti Isusa u svoj život znači da se pokaješ i VERUJEŠ da je on na krstu umro za tvoje grehe i na taj način se Bog, kao tvoj spasitelj i davalac novog života, povezuje sa tobom.

Moj život se postepeno menjao.

Od momenta kada sam svesno molila Boga da uđe u moj život i kada sam se obratila (pokajala za svoje grehe i prihvatila Isusa za svog spasitelja) moj život se postepeno menjao, a kroz život u Isusu Hristu menjala sam se i ja i moj život je dobio neku drugu, lepšu dimenziju i smisao, jednostavno krenulo je sve na bolje. Ali ono što je vrlo bitno moje unutrašnje biće se transformisalo u potpunosti. 

Find an Alpha near you

Try Alpha

Find out more about Alpha

Learn more

Related