Pravne Informacije

© Alpha International

Alpha International je dobrotvorna organizacija registrovana u Engleskoj i Velsu (br. 1086179), u Škotskoj (br. SC042906) i privatna kompanija ograničena garancijom registrovana u Engleskoj i Velsu (br. 4157379).

Registovana kancelarija je u HTB, Brompton Road, London SW7 1JA, Velika Britanija.