Organizuj

Zašto organizovati Alfu?

Alfa  postoji  preko 30 godina a trenutno se održava u66 000 crkava i drugim lokacijama širom sveta. Procenjuje se da je oko 27 miliona ljudi u svetu probalo Alfu. Format je jednostavan  i na raspolaganju vam stoje resurse  koji će vam pomoći da organizujete kurs za svoje prijatelje i lokalnu zajednicu. 

 Koje su ključne vrednosti?

Ključne vrednosti za organizovanje Alfe su Ljubav, Učenje i Život:

 • Ljubav –Brinemo se o ljudima i stvaramo atmosferu gde bih želeli da dovedemo svoje najbolje prijatelje 
 • Učenje – Mi stvaramo okruženje gde ljudi mogu da postave pitanja i slobodno diskutuju sa drugima
 • Život – Pokušavamo da ljudima damo model kako hrišćanski život izgleda i  mogućnost da to  sami iskuse

Kako organizovati Alfu?

Koji su ključni elementi?

Da bi se uspešno organizovala Alfa, svaki sastanak bi trebao da sadrži sledeće elemente:

 • Hrana- Neka bude jednostavno, ne treba komplikovati; cilj je stvoriti prostor i vreme da se gosti smeste
 • Govor- Nakon kratkog obroka sledi govor na jednu od dole navedenih tema. Postoje mnogi načini da spremite govor i sve zavisi od ljudi  kojima se obraćate.
 • Diskusija - Nakon govora,  ako gosti  već nisu u maloj grupi ljudi, razdvajaju se u manje grupe i diskutuju o temi, diskusiju vode domaćini grupe..

Važno je zapamtiti  da su gosti  na Alfi  pozvani da slobodno ispitaju osnove hrišćanske vere a to znači bez pritiska, bez novčane nadoknade. 

Koja je struktura?

Alfa prati stukturu od 11 sastanaka. Idealno je ako se održava dva do tri puta godišnje. Preporučuje se da Alfu završite sa zabavom/Alfa žurkom, gde gosti mogu pozvati svoje prijatelje koji bi se eventualno zainteresovali za sledeći krug Alfe.

 • Da li je ovo sve od života?
 • Ko je Isus Hristos?
 • Zašto je Isus Hristos umro?
 • Na koji način mogu imati veru?
 • Zašto i kako da se molim?
 • Zašto i kako treba da čitam Sveto pismo?
 • Na koji nas način Bog vodi?
 • Kako se mogu odupreti zlu?
 • Zašto i kako treba reći drugima?
 • Da li Bog isceljuje i danas?
 • Šta je s crkvom?

Alfa vikend/dan:

 • Ko je Sveti Duh?
 • Šta čini Sveti Duh?
 • Kako mogu biti ispunjen Duhom Svetim?
 • Kako najbolje iskoristiti ostatak svog života?

Najbolje je da Alfa vikend ili Alfa dan  bude nakon teme "Kako nas Bog vodi?" i " Kako se odupreti zlu?"

Priprema

Evo nekoliko stvari na koje treba da uzmete u ubzir kada organizujete Alfu:

Ko je naša publika?

Za koga organizujemo Alfu? Da li koristimo najbolje resurse za njih? Da li je mesto gde se sastajemo najprijatnije za njih? Da li im vrema sastanka najviše odgovara?

Promocija

Osnovni način da promovišete svoju Alfu je da je registrujete i tako će se pojaviti da Alfa web sajtu. To znači da ljudi mogu da treže njima najbližu Alfu o odeljku Probaj Alfu. Ako ne želite da se  podaci o Alfi vide, jednostavno stavite tu opciju u procesu registracije, ali bih voleli da se svakako registrujete da bih mogli da vas podržimo i da se molimo za vas.

Drugi načini da promovišete Alfu uključuju:

 • Posteri, flajeri, bilbordi
 • Napravite pozivnice koje ćete dati prijateljima
 • Stavite na crkveni web sajt Alfa reklamu
 •  Postavite događaj na Facebook da svako može da pozove prijatelje na ovaj način.

Ako hoćete da napravite vašu sopstvenu Alfa publikaciju, molim vas pročitajte branding guidelines.

Povežite se drugima koji rade Alfu 

Raditi zajedno znači deliti resurse, materijale i više ljudi pozvati na Alfu. Zašto ne planirati zajednički Alfa događaj, napraviti listu Alfi u vašem kraju i udružiti resurse u smislu volontera, pozivivnica, reklama? 

Angažuj ljude u crkvi

Podrška vodstva crkve je veoma bitna. Oni su ti koji će ohrabriti ljude da se uključe.

Kreni sa pompom

Napravi događaj gde ćete potencijalnim gostima predstaviti Alfu. Ovakvi događaji nude zabavu, hranu, kratak govor (intervju sa nekom pozatom ličnošću ili pozvati gota govornika) i intevju sa gostima koji su prošli Alfu. To je takva vrsta dešavanja na koju lako možeš da pozoveš prijatelje.

Uspostavi  kontakt

Uspostavi kontakt sa svojim lokalnim Alfa timom. Kaži im da krećete Alfu i pitaj ih kako mogu da ti pomognu da lakše počneš.

Spremi govore

Ima više načina kako da priprimiš govore za Alfu.  Poslušaj govore na Alpha TV (ako razumete engleski) ili idite na  odeljak Resursi gde možeš da preuzmete transkript govora ili da kupite DVD set.

 Budžet i hrana

 Alfa ne treba uopšte da košta puno.  Međutim, troškove koje treba da uzmete u obzir su, Alfa proslava, Alfa dan/vikend, hrana, materijali.

Molitva za goste na Alfi

Domaćini i pomoćnici koji vode diskusiju u maloj grupi su takođe odgovorni za redovnu molitvu za goste iz njihove grupe. Kao tim možete se moliti za vašu grupu redovno i pre svakog sastanka. 

 Kada se obrađuje tema "Zašto i kako da se molim", možete se moliti sa svojim gostima na kraju diskusije u grupama. Zapamtite da molitva mora da bude jednostavna i kratka.

Slavljenje Boga na Alfi

 Deo vizije Alfe je da da ukus onoga šta crkva zapravo jeste. Zbog toga želimo da uvedemo ljude u slavljenje Boga polako i osetljivo. Ako mislite da bi to bilo neprikladno, zašto ne pokušati nešto malo drugačije, kao na primer pustiti CD sa pesmama slavljenja.

Obuka

Obuka će dati svakom članu tima pouzdanje da vodi dinamičnu, zabavnu i privlačnu malu grupu. Izvrstan tim se ne trenira samo jednom, on se trenira pre svake Alfe da bi osvežio svoje znanje, upoznali druge članove tima i molili se zajedno.

 Obuka za vođenje Alfe se organizuje baš kao i sama Alfa: domaćini i pomoćnici sede zajedno, slušaju teme vezane za obuku, postavljaju pitanja, diskutuju i mole se. Ako hoćete da saznate da li se  odžava neka obuka u vašem kraju, proverite odeljak Događaj na web stranici ili kontaktirajte Alfa tim vaše zemlje.

Uloge tima

Treba da budete sigurni da svaki član tima ima svoju ulogu. To  im daje vlasništvo...to znači da ćete se vi ne morate brinuti za sve!

 • Alfa administrator – Ključna uloga; u osnovi ova osoba omogućuje da se sve dogodi. Ona svakako mora biti dobro organizovana.
 • Alfa vođa – Ova osoba daje uvod za svakom sastanak i ona je pripremljena da preuzme pastirsku brigu za goste.
 • Izvršna grupa –  Ovo je osoba ili tim koji obavlja zadatke iza scene (pripremanje prostorije, čišćenje, provetravanje, kuvanje kafe, kuvanje)
 •  Domaćini i pomoćnici –  Domaćini i pomoćnici vode male grupe. Oni treba da budu: Posvećeni svakom sastanku, obuci, Alfa vikendu/danu, da stvore prijateljsku atmosferu i da se mole za goste. Osnovni kriterijum da izaberete nekog da bude domaćin ili pomoćnik je da postavite sebi sledeće pitanje Da li bi pozvao/la svog najboljeg prijatelja u tu grupu. Ako je odgovor ne, onda je to verovatno pogrešna uloga za tu osobu.
 • Vođa slavljenja –  Ako uključite slavljenje vođa slavljenja je dobro došao.

Registruj

 

Time što ćete registrovati  Alfu obezbedićete mogućnos da vas podržimo, i dati vam opciju da dodate svoju Alfu u globanu pretragu  "Try Alpha".

 

Izdavaštvo